Etiketler

Popüler Yayınlar

Javascript Koşul ifadeleri "if"

Yorum Gönder

 


"if" ifadesinin söz dizimi şu şekildedir ;

if(şart) {

// if kapsamı
// şart true değerini üretirse çalışacak kod grubu

}


*Şart ya da şart ifadesi boolean türünden bir literal üretmelidir.

<script type="text/javascript">

var a = 10 ;

if (a % 2 ==0) {

console.log("a çift")

}
</script>

Benzer yayınlar

Yorum Gönder